Nauka

Usługi dla pracowników PP

Patenty

Zakres usług w ramach ochrony własności intelektualnej obejmuje:

  1. doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnej i zasad jej ochrony,
  2. konsultacje specjalistów w przypadkach innowacyjnych rozwiązań,
  3. pomoc rzecznika i specjalistów ds. własności intelektualnej w ocenie innowacyjności rozwiązania,
  4. pomoc rzecznika i specjalistów ds. własności intelektualnej w poszukiwaniach stanu techniki (przegląd publikacji, patentów i innej ogólnodostępnej dokumentacji technicznej z zakresu proponowanego rozwiązania),
  5. pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu dokumentacji patentowej,
  6. przekazanie chronionych wynalazków do komercjalizacji w celu poszukiwania partnerów gospodarczych.

Dział Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej
Ośrodek Informacji Patentowej, biuro: Dom Studencki nr 3, pokój nr 13
mgr inż. Agnieszka Netter - Kierownik Działu
e-mail: agnieszka.netter@put.poznan.pl
tel. 61 647 58 45

Rzecznik Patentowy Marcin Walkowiak
Konsultacje w biurze Działu Informacji Patentowej: poniedziałki w godz. 7:00-12:00 (po uprzednim umówieniu - tel. 61 647 58 45)
e-mail: info@patwalk.com 

Intranet: http://intranet.put.poznan.pl/department/r2p/oip/dokumenty-do-pobrania

 

Technologie

Celem naszej oferty dedykowanej środowiskom naukowym jest wsparcie w procesie komercjalizacji powstałych rozwiązań technologicznych. Nasze działania dotyczą kompleksowej obsługi Państwa zleceń w obszarze poszukiwania partnerów handlowych, marketingu i obsługi prawnej.

Jesteśmy w stałej współpracy ze środowiskami biznesu, uczestniczymy we wszelkich inicjatywach i organizacjach mających na celu zwiększenie efektywności współpracy nauki i biznesu, prezentując Politechnikę Poznańską jako partnera w procesach rozwoju gospodarki.

Intranet: http://intranet.put.poznan.pl/department/r2c/2017/06/26/8527

Projekty

Zespół Centrum oferuje naukowcom swoje know-how związane z poszukiwaniem dostępnych źródeł finansowania projektów na rzecz przedsiębiorstw, planowaniem wskaźników projektu (patenty, licencje, wdrożenia) oraz wykonywaniem usług brokerskich na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Partnerzy