Biznes

Usługi dla przedsiębiorstw

Patenty

Zakres usług w ramach ochrony własności intelektualnej obejmuje:

  1. doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnej i zasad jej ochrony wraz z możliwościami finansowania,
  2. pomoc rzecznika i specjalistów ds. własności intelektualnej w poszukiwaniach stanu techniki (przegląd publikacji, patentów i innej ogólnodostępnej dokumentacji technicznej z zakresu proponowanego rozwiązania),
  3. usługi z zakresu informacji patentowej, które służą min. do śledzenia rozwoju techniki w obszarze własnej działalności i działalności konkurencji.

Informacja Patentowa PP gromadzi i udostępniania zbiory w zakresie informacji patentowej i ochrony własności intelektualnej, w szczególności dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

Dział Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej
Ośrodek Informacji Patentowej, biuro: Dom Studencki nr 3, pokój nr 13
mgr inż. Agnieszka Netter - Kierownik Działu
e-mail: agnieszka.netter@put.poznan.pl
tel. 61 647 58 45

Rzecznik Patentowy Marcin Walkowiak
Konsultacje w biurze Działu Informacji Patentowej: poniedziałki w godz. 7:00-12:00 (po uprzednim umówieniu - tel. 61 647 58 45)
e-mail: info@patwalk.com 

 

Technologie

Wykorzystanie nowych technologii w strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw stanowi podstawowy parametr, dlatego też przedstawiamy Państwu Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu technologii Politechniki Poznańskiej jako partnera odpowiedzialnego za ten proces. Prowadzone działania ukierunkowane są na wyszukiwanie skutecznych rozwiązań technologicznych, obsługę transferu technologii poprzez komercjalizację i wdrażanie wyników badań w przemyśle, redagowanie opracowań, ekspertyz i opinii o nowych technologiach, a także przeprowadzanie audytów technologicznych.

Potencjał naszej jednostki w połączeniu z zapleczem infrastruktury laboratoryjnej i wiedzy, pozwala nam oferować usługi na najwyższym potrzebnym Państwu poziomie.

 

Projekty

Zespół Centrum oferuje przedsiębiorcom swoje know-how związane z poszukiwaniem dostępnych źródeł finansowania projektów na rzecz przedsiębiorstw, planowaniem wskaźników projektu (patenty, licencje, wdrożenia) oraz wykonywaniem usług brokerskich na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Partnerzy